logo_white

Pedagoške kompetencije

Pedagoške kompetencije su sve one kvalitete koje nam omogućuju uspješno i kvalitetno poučavanje. Od cijelog niza kompetencija koje imamo kao stručnjaci, upravo su pedagoške kompetencije najvažnije. Uvažavanje, slušanje, razumijevanje i prilagodba od ključne su važnosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju te čine srž pedagoških kompetencija.

Svako je dijete individua za sebe. Drugim riječima, svako dijete komunicira na sebi svojstven način te se razvija svojim tempom i na svoj način. Stoga ne postoje naputci koji će vam propisati kako raditi s kojim djetetom. Ako želimo dobiti ono najbolje od svakog djeteta, aktivnosti kao i metode rada moraju biti prilagođene mogućnostima i potrebama svakog djeteta. Na nama je, kao stručnjacima, da naučimo prilagoditi okolinu (vizualno, auditivno i kinestetički), materijale i sredstva za rad te našu komunikaciju (verbalna, neverbalna, PECS, znakovni jezik, itd.) kao i metode rada (objašnjavanje, demonstracija, video prikazi, itd.). I upravo u ovim segmentima naše pedagoške kompetencije dolaze do izražaja. Naša sposobnost prilagodbe i komunikacije, naša mašta i kreativnost ali i ono najvažnije, naše poznavanje samog djeteta te razumijevanje njegovih potreba.

Pedagoške kompetencije, kao i sve ostale, usvajaju se i usavršavaju s vremenom i iskustvom. Svako novo dijete donosi nove izazove, ali vam isto tako pruža šansu da unaprijedite sebe kao i svoje kompetencije. Djeca će vas naučiti da budete strpljivi, da slušate i osluškujete, da se prilagodite novim situacijama ali i ono najvažnije, da se zabavite. Jer naposljetku, ipak radite s djecom! ? Stoga, ako želite dobiti ono najbolje od svakog djeteta, ne zaboravite na važnost pedagoških kompetencija.