Blog

Procjena motoričkih vještina djece – Challenge

Što je Challenge?

Challenge je opservacijski mjerni instrument koji se koristi kao procjena viših motoričkih vještina djece. Sastoji se od 25 zadataka. Obuhvaća vještine koje se smatraju važnima za djecu i mlade kako bi bili što uspješniji u sportu i svakodnevnom funkcioniranju. Također obuhvaća one vještine koje integriraju pokrete gornjih i donjih ekstremiteta pri izvedbi zadataka.

Gdje i s kim je sve primjenjiv?

Challenge je prvenstveno konstruiran za djecu s klasifikacijom cerebralne paralize. Cilj je djecu pravovaljano usmjeriti u prilagođen i njima primjeren sport. Budući da odlično prikazuje eventualne poremećaje brzine, koordinacije i ravnoteže, test je primjenjiv ne samo na djecu s cerebralnom paralizom, nego na svu djecu s motoričkim teškoćama koja hodaju.

Zbog svoje širine, test se može provesti i s djecom urednog razvoja. Njime možemo procijeniti trenutno stanje motoričkih vještina te uočiti eventualne nedostatke ili poremećaje istih. Budući da nam test daje detaljan uvid u motoričko funkcioniranje djeteta te da su preduvjet za razvoj i nadogradnju svake od tih vještina dobro razvijene motoričke sposobnosti, može se koristiti i kod djece sportaša. Na temelju dobivenih rezultata te preporuka za daljnji rad, možemo ih poboljšati u njihovoj izvedbi te usmjeriti u određeni sport ili aktivnost.

Zašto procjena?

Procjena motoričkih vještina djece izuzetno je važna. Dobro savladane motoričke vještine predstavljaju osnovu za kasniji uspjeh u sportu kao i svakondevnom funkcioniranju. Učenje motoričkih vještina podrazumijeva dugotrajan proces usvaja struktura motoričke aktivnosti. Stoga je vrlo važno na vrijeme uočiti eventualna odstupanja kako bi sa što manje muke usavršili djetetove vještine.

Tko radi?

Naše procjene rade licencirani stručnjaci sa iskustvom u praksi. Svakoj procjeni mogu prisustvovati i roditelji.
Stoga, obratite nam se s povjerenjem.