Blog

Razvoj djeteta

Razvoj djeteta ne možemo promatrati samo s jednog njegovog aspekta. Kada govorimo o razvoju djeteta, mislimo na njegov motorički, socijalni, kognitivni i emocionalni razvoj. Naravno, važno je obratiti pažnju i na jačanje djetetove samostalnosti i samopouzdanja.

Motorički razvoj djece

Kada govorimo o motoričkom razvoju djece, važno je istaknuti tzv. senzibilne faze. Tijekom tih faza možemo najviše razviti kapacitete za maksimalni razvoj određene motoričke sposobnosti. Ako trening i rad s djecom nije u skladu s biološkim i kronološkim osobitostima djeteta može doći do poremećaja u rastu i razvoju djeteta. Više na https://mozes-ti-to.com/aktivnost-djece-s-teskocama-u-razvoju/.

Socijalni i emocionalni razvoj djece

Socijalni i emocionalni razvoj djeteta podrazumijeva da dijete ima sposobnost razumjeti tuđe osjećaje, da nauči kontrolirati vlastito ponašanje i emocije te da se nauči prilagoditi okruženju s drugom djecom. Za dijete je socijalni i emocionalni razvoj jednako važan kao i pravilan fizički razvoj.

Jačanje samostalnosti i samopouzdanja

Naravno, kao što je već navedeno, vrlo je važno jačati i djetetovu samostalnost u izvođenju svakodnevnih životnih vještina kao i graditi njegovo samopouzdanje. Prilikom određivanja koliko samostalnosti dopustiti djetetu, moramo voditi računa o njegovoj dobi kao i o njegovim potrebama i mogućnostima. Dijete se mora osjećati uspješno prilikom izvedbe zadataka. Uspjeh povećava samopouzdanje te razvija pozitivnu sliku o sebi. Da bi dijete ostalo motivirano za rad, ono mora imati barem 8 od 10 uspješno odrađenih zadataka. Tako zadaci postaju sami sebi nagradom.

Važnost prilagodbe

Djecu s teškoćama u razvoju nikada ne uspoređujemo s djecom tipičnog razvoja. Njihove razvojne faze u nekim se segmentima razlikuju i sukladno tome prilagođavamo svoj rad. Navedeno se odnosi na prilagodbu metoda rada a zatim i na prilagodbu materijala i prostora. U kreiranju programa vođeni smo iskustvom, stručnim znanjima ali ponajviše reakcijama djece. Kroz prilagođene sportove, poligone te zabavne igre pružamo djeci mogućnost da zadovolje svoje potrebe za kretanjem i igrom, upoznavanjem drugih i svijeta oko sebe kao i izražavanjem vlastite kreativnosti i volje. Naglasak stavljamo na cjelokupni razvoj djeteta, počevši od njegovog motoričkog razvoja preko socijalizacije i emocionalne regulacije pa sve do usvajanja pravila, suradnje i dijeljenja.