• Blog

  Pedagoške kompetencije

  Pedagoške kompetencije su sve one kvalitete koje nam omogućuju uspješno i kvalitetno poučavanje. Od cijelog niza kompetencija koje imamo kao stručnjaci, upravo su pedagoške kompetencije najvažnije. Uvažavanje, slušanje, razumijevanje i prilagodba od ključne…

 • Blog

  Važnost igre u djetinjstvu

  Važnost igre Važnost igre velika je iz nekoliko razloga. Igranjem djeca zadovoljavaju većinu svojih potreba. Ona utječe na razvoj kreativnosti te motoričkih, funkcionalnih i kognitivnih sposobnosti. Možemo utjecati i na

 • Blog

  Razvoj djeteta

  Razvoj djeteta ne možemo promatrati samo s jednog njegovog aspekta. Kada govorimo o razvoju djeteta, mislimo na njegov motorički, socijalni, kognitivni i emocionalni razvoj. Naravno, važno je obratiti pažnju i na jačanje djetetove