Blog

Učenje motoričkih vještina

Što su motoričke vještine

Motoričke vještine su općenito govoreći sve naučene tehnike izvršavanja nekakvih pokreta ili kombinacija pokreta u što spadaju i razne sportske tehnike. Samo razumijevanje sportskih tehnika nije direktno vezano uz motoričke sposobnosti, već je više vezano uz kognitivne sposobnosti djeteta. No, motoričke su sposobnosti preduvjet za kvalitetno izvođenje sportskih tehnika, odnosno motoričkih vještina. S obzirom na navedeno možemo zaključiti da nikad nije kasno za učenje motoričkih vještina. Razlika je samo u vremenu koje nam je potrebno da savladamo neku novu vještinu. Djeca i odrasli koji imaju bolje razvijene određene motoričke sposobnosti, brže će naučiti i određene motoričke vještine.

Faze učenja motoričkih vještina

Učenje motoričkih vještina može se podijeliti na 3 faze:
1. verbalno-kognitivna faza,
2. asocijativna faza,
3. automatska faza.

U prvoj fazi zadatak je nepoznat, dijete se prilagođava izvedbi i pokušava shvatiti motorički obrazac. Tijekom druge faze zadatak se usavršava te izvedba postaje kvalitetnija. Zadnja faza nastupa nakon velikog broja ponavljanja. Pokreti su kvalitetni te ih dijete izvodi bez razmišljanja.

Nekoliko savjeta

Najveći problemi nastaju kada krivo naučeni pokret dođe do treće faze, tada ga je vrlo teško za ispraviti. Prilikom učenja motoričkih vještina, korigirajte djecu od samog početka. Lakše je ispraviti nešto što se tek kreće usvajati nego ono što je već na automatskoj razini izvedbe.

Također zapamtite da pri učenju svake nove vještine moramo iznova prolaziti sve tri faze. Nije dokazano da se naučene vještine generaliziraju. Drugim riječima, ako ste usavršili izvedbu jumping Jacka (zvjezdasti skokovi), to ne mora značiti da ćete biti dobri i u npr. preskakanju kozlića. Motoričke sposobnosti koje leže u pozadini navedenih vještina iste su ali se neće generalizirati na sve motoričke vještine.

Učenje motoričkih vještina odvija se tijekom cijelog života. Stoga ne žurite prilikom učenja novih. Jednom kada dijete (osoba) pravilno usvoji zadatak odnosno vještinu, bit će efikasnije i dugoročno uspješnije!