logo_white

Multidisciplinarni pristup u radu s djecom

Suvremeni pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju ogleda se upravo u potrebi za individualizacijom programa kao i upotrebom multidisciplinarnog pristupa. Multidisciplinarni pristup podrazumijeva uključivanje više različitih stručnjaka u rad. Konkretno, kada govorimo o rehabilitaciji ili habitaciji djece s teškoćama u razvoju, različiti stručnjaci bili bi: fizioterapeut, kineziterapeut, rehabilitator, muzikoterapeut, logoped, itd. Sastav tima ovisi naravno o potrebama svakog djeteta. Također, neizostavan član tima je i obitelj djeteta. Izuzetno je važno da se obitelj uključi kao ravnopravan partner u cijelom tom procesu. 

Već svi znamo da dijete ne možemo gledati kroz samo jedan segment njegovog razvoja. U obzir uvijek moramo uzimati sve segmente razvoja što daje dodatnu važnost multidisciplinarom pristupu. Multidisciplinaran pristup od neizmjerne je važnosti za cjelokupni razvoj djeteta.  Svatko od nas stručnjak je za određeno područje a jedino zajedničkim snagama možemo doprinijeti boljitku djeteta. Svaki stručnjak sa svog područja utječe na određeni segment razvoja. Ono što je zadatak baš svakog stručnjaka jest edukacija obitelji kao najvažnijeg člana tima.

Budući da naše programe provode kineziterapuet i edukacijski rehabilitator, iz iskustva možemo reći da se multidisciplinarni pristup pokazao najboljim u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Kroz kombinaciju stručnjaka, pružamo djeci adekvatnu  podršku u gotovo svim segmentima razvoja. Naše su aktivnosti usmjerene na motorički razvoj, kognitivni razvoj, sociološke kompetencije te emocionalnu regulaciju. Iako još nemamo logopeda u timu, nikako ne zapostavljamo niti segment komunikacije koja je izrazito važna za razvoj socioloških kompetencija svakog djeteta.  

Stoga ako primjećujete poteškoće u određenom segmentu razvoja vašeg djeteta, obratite nam se s povjerenjem.